italya eğitim sistemi

İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM

İlk öğretim: ilk öğretim eğitimi 6 yasında baslar ve 5 yıldır.

Orta öğretim: orta öğretim toplam 8 yıldır 3 yıllık orta okul ve 5 yıllık lise’den oluşmaktadır. İtalya’da Öğrenciler 5 yıllık lise’den mezun olduktan sonra uzmanlaşmak istedikleri lisans (üniversite) bölümleri belirlemek üzere üniversitenin giriş sınavına girerler ve İtalya’da üniversiteye giriş hakkı edinirler.

1)  Scuola secondaria di I° grado (1. Aşama) (ilköğretim eğitimi)
Scuola media
 olarak da geçer. Orta öğretimi 3 yıl sürer.
İtalyanca, matematik, İngilizce, ikinci yabancı dil, teknoloji, fen bilimleri, tarih, coğrafya, müzik, sanat, resim gibi bir çok ders vardır.
bu 3 senenin sonunda öğrenciler esame di stato denilen sınava girerler: esame di stato. Bu sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdan oluşur. Sınavda başarılı olan öğrenciler diploma di licenza media (‘diploma di scuola media’ da denir) alırlar. Sınavda basarılı olmak için 10 üzerinden en az 6 almak gerekir.

 2) Scuola secondario di II° grado (2. Aşama) lise eğitimi 5 yıl

Klasik Lise ve Fen Lisesi (Liceo classico and Liceo scientifico):

Bu okulların genel amacı, öğrencileri yüksek öğrenime hazırlamaktır.

Süre: 5 yıl 14 – 19 yaş Klasik liselerde haftalık ders saati: 27 – 29 saat arası Fen liselerinde haftalık ders saati : 25 – 30 saat arası

Sanat okulları (Liceo artistico and Istituto d’Arte): Bu okulların genel amacı, öğrencilerin sanat dallarında uzmanlaşmalarını sağlamaktır.

Süre: 5 yıl 14 – 19 yaş Haftalık ders saati: 39 – 44 saat

Mesleki ve Teknik Liseler: Teknik öğretimin temel amacı, işgücü piyasasının değişik sektörlerdeki ihtiyaçları doğrultusunda 14 – 19 yaş arasındaki öğrencilere belirli teorik ve uygulama eğitiminin verilmesidir.

 Teknik Lise (Istituti Tecnici): Tarım, ticaret, turizm, endüstri ve denizcilik yönetim, finans, marketing, elektrik-elektronik, bilişim teknolojileri, mekanik-mekatronik alanlarında eğitim verilir. Eğitim 2+3 yıl olarak düzenlenmiştir ancak bu iki dönem arasında geçme sınavı yoktur. Dersler haftanın 5 veya 6 gününe yayılmıştır. Süre: 5 yıl

 Meslek Lisesi (Istituti Professionali): Tarım, sanayi, el sanatları ve özel hizmetler/sektörler (mefruşat, pastacılık, müzik aletleri yapımı vb.) olmak üzere dört ana dalda eğitim verilir. Her bir ana dalın altında iş dünyasında önemli yer tutan alt dallar bulunmaktadır.

Süre: 5 yıl Öğrenciler bu beş yılın ilk üç yılı sonunda zanaatkar, beş yılı tamamladıktan sonra ise teknisyen unvanı alırlar. meslekî yeterlilik kazandırmayı hedefler.

Öğrenciler iki aşamalı bu eğitim dönemi sonrasında maturità sınavına (l’esame di maturità) girerler. Maturità sınavında başarılı olan öğrenciler yüksek öğrenime devam edebilirler.

ISTRUZIONE SUPERIORE
13 senelik eğitimden sonra maturità sınavında başarılı olan öğrenciler eğitimlerine şu şekilde devam edebilirler: üniversite eğitimi alabilirler, meslekî eğitimlerini geliştirebilirler ya da sanat-müzik-dans alanlarında yüksek öğrenime devam edebilirler.

İTALYA’DA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ
Öğrencilerin İtalyan üniversitelerine girebilmeleri için gerekli olan eğitim yeterliliğine sahip olması gerekmektedir. Bu yeterlilik ancak 12 yıllık orta öğretim tamamlandığı takdirde sağlanabilir. Eğer eksik yıl varsa bunlar telafi sınavlarıyla tamamlanmalıdır.