italyada eğitim alanları

İtalya’da eğitim Alanları:

İtalya’da eğitim alanları 5 ana başlık altında toplanmaktadır;

Sağlık, Beşeri Bilimler, Fen Bilimleri, Sosyal bilimler ve işletme,  Teknoloji

Her bir alan kendi içinde aşağıdaki alt başlıklara ayrılmaktadır.

  1. Sağlık Bilimleri:Tıp, Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği, Ebelik, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon-Tedavisi,
  2. Beşeri Bilimleri:Sanat (resim,heykeltras,performans, görsel, moda, müzik), Kültürel Miras, Eğitim, Coğrafya, Tarih, Dil (çeviri, tercümanlık), Modern Diller ve kültürler ( dil, edebiyat, filoloji)
  3. Fen Bilimleri:Tarım, veterinerlik, Hayvansal Üretim ve Hayvancılık, Fizik ,Biyoloji, Biyoteknoloji,Biyoinformatik, Kimya, Çevre Bilimleri, Gıda Endüstrisi ve Ormancılık, Matematik, Doğa Bilimleri, Fizik, İstatistik
  4. Sosyal bilimleri ve işletme :İşletme, yönetim, İletişim,sinema – tv, medya , İşbirliği ve Kalkınma, Savunma ve Güvenlik, Ekonomi, Finans, Hukuk, Beden Eğitimi Ve Spor, Psikoloji, Siyaset Bilimi ,Uluslararası İlişkiler, Sosyal Hizmet Ve Sosyoloji, Turizm,pazarlama
  5. Teknoloji:Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Mühendislik dalları, Bölgesel ve Çevresel Planlama, Kentsel Planlama