Camerino Üniversitesi

CAMERİNO ÜNİVERSİTESİ – Università degli Studi di Camerino

1319-21 yıllarında Marche bölgesinde ve 1321 baharında Camerino’da yaşayan okur-yazar eğitimli ve hukukçu olan Cino da Pistoia, bölgeyi, komşu köylerde bile bulunabilecek olağanüstü sayıda hukuki okula sahip olan bir bölge olarak hatırlamaktadır. Medeni hukuk, kilise hukuku, tıp ve edebi çalışmalar konusunda dersler sunarak 1200 yılları gibi erken bir dönemde öğrenim merkezi haline gelen Camerino, Genel Öğrenim Merkezi düzeyine yükseltilen ilk bölgedir. 20 Eylül 1336 tarihinde papalık elçisi Deaulx’lü Bertrando, Camerino’yu akademik ünvanlar vermesi hususunda yetkili kılmıstır. Varano’lu Gentile III’ün talebi üzerine, Papa Gregorio XI, kendisinin sahip olduğu papalık otoritesini kullanarak yayınladığı topluma ve halka yönelik papa fermanı (29 Ocak 1377) aracılığıyla, (uygun şekilde sınava tabi tutulduktan sonra) lisans ve doktora dereceleri vermesi hususunda Camerino’ya yetkili kılmaya karar verdi. Benedict XIII, 15 Temmuz 1727 tarihinde İlahiyat, Hukuk, Tıp ve Matematik fakültelerine sahip olan Universitas Studii Generalis’i yeniden kurdu; Habsburg Lorena’nın imparatoru Francesco Stefano, Camerino üniversitesin’den verilen akademik derecelerin geçerliliğini Kutsal Roma İmparatorluğu’nun tüm bölgelerini kapsayacak şekilde genişletti ve üniversitenin başında bulunan kişiye rektör ünvanını verdi ve sözü edilen durum, 1958 yılında bugünkü konumu olan devlet üniversitesi statüsüne kavuşuncaya kadar devam etti.

YENİLİK VE KALİTE

Camerino Üniversitesi tarafından yapılan tercihleri belirleyen yönlendirici ilke öğrenciye gösterilen özendir. Bu durum, yenilikçi düşünceler ve önerilerin bu üniversitenin kadim kalbinden kaynaklanmaya devam ettiği, ve özellikle onu, toplam bir kalite sistemine ulaşmak için çok çaba sarf etmeye yönelttiği anlamına gelir. Camerino Üniversitesinin fakülteleri , ilgi alanınıza hitap edebilecek geniş bir çeşitlilikte lisans ve yüksek lisans  programları sunar: Mimarlık ve Tasarım, Biyoloji Bilimi ve Biyoteknoloji, Hukuk, Eczacılık, Çevre Bilimleri, Veterinerlik Bilimi, Bilim ve Teknoloji. Her okul, fakülte ve bilimsel bölümleri bir araya toplayacak bir şekilde eğitim ve araştırmaları birleştirir.

 

UNICAM’ın, ayrıca, Matelica, Ascoli Piceno ve San Benedetto del Tronto’da uydu siteleri bulunmaktadır.Örgütlenmiş ve yapılandırılmış hizmetler, tüm öğrencilerin, UNICAM’daki (tümüyle doğa, tarih ve sanat içine gömülü olan bu eski üniversitenin kısa adı) ilk yıllarına kadar yararlı bir şekilde çalışabilmeleri için imkan sağlar. Camerino Üniversitesi, öğrenciler için gerekli alanların ve uygun araçların bulunduğu, öğrencilerin lehine olan öğrenci başına düşen profesör oranı sayesinde öğretim elemanlarıyla sürekli ilişkilerin mümkün olduğu öğrenim için doğal bir ortam sunan kampusleri vardır. UNICAM, küçük daireler halinde veya üniversite yurtlarında olmak üzere 800’ün üzerinde yatak kapasiteli konaklama imkanı ve kaliteli kafeteryalar sunmaktadır. UNICAM- camerino üniversitesi, sosyal ve ekonomik çerçevenin karmaşıklığı ve gelişmesi karşısında yeterli yanıtları sağlayan, belgelenmiş nitelikte Lisans Müfredat programları sağlamaktadır. Oldukça çok çeşitliliğe sahip eğitim dili İngilizce olan Müfredat programları sunulur ve özel çalışma programları, ekonomik ve profesyonel kişiler tarafından yapılan önerilere dayanılarak tasarlanmıştır. UNICAM, university of camerino özellikle uluslararası işbirliğini artırma ve uluslararası bir yüksek öğretim ağı oluşturma politikasına paralel olarak, özellikle uluslararası öğrenciler için tasarlanmış olan, derslerin İngilizce olarak gösterildiği, lisans ,yüksek lisans müfredatlarından doktora çalışmalarına kadar uzanan kapsamlı bir dizi program sunmaktadır. Biyolojik Bilimler ve Biyoteknolojide birinci aşama lisans ve yüksek lisans programı İngilizcedir, ve, öğretimin yine İngilizce olarak gerçekleştirildiği, biyoloji, fizik, kimya, bilgisayar bilimleri ve matematik dallarındaki Yüksek Lisans programları da uluslararası konsorsiyum kapsamındadır ve bunlara rağmen Çift anadal alma imkanı mevcuttur. 2010 yılından bu yana Yüksek Araştırmalar Okulu ‘G.Leopardi’ kurulmuştur. Bu, camerino university’nin mükemmel bir geleceğe doğru önderlik eden öğrencilerin yeteneklerini ödüllendirmeyi hedeflediği, kaliteli bir çalışma programını güvenceye alır.

Tüm üniversite etkinlikleri ve hizmetleri, kültürel ve sportif faaliyetler, özel ders hizmetleri, sertifikalı dil becerileri ve üniversite öğrencilerinin ilgili sektörün önde gelen şirketlerinde staj yapmaları, yüksek seviyeli ve yenilikçi yüksek lisanslar, ve mezuniyet sonrası işe yerleştirme hususlarında sertifikalandırma kurumu AFAQ Fransa tarafından verilmiş ISO 9001: 2000 kalite kontrol belgesi sahibidir: sahip olduğu tarihi geleneklerinin yanı sıra çağdaş Üniversitenin sadece birkaç yönü. Sunulan tüm müfredat programları için, öğretim yöntemi temel olarak, teorik öğretime ait temel unsurları, mesleki açıdan dinamik ve rekabetçi çerçeveye erken katılım ile bütünleştirmeyi  ve bunun yanı sıra, şu üç sonucu elde etmeyi ve birbirleriyle kaynaştırmayı da hedefler: merak, bilgi, nasıl-yapılır bilgisi (know-how).

UNICAM-camerino üniversitesi , ayrıca, bilimsel araştırmalarda ve yenilikçi araştırma programlarında ve etkinliklerinde önemli bir geleneğe de sahiptir.

ŞEHİR

Aşağı yukarı 7.500 nüfuslu şehir sakiniyle günümüzün Camerino şehri, deniz seviyesinde 661 metre yukarıda Marche bölgesinin kalbinde Chienti nehrinin vadisiyle Potenza nehrinin vadisini birbirinden ayıran tepe üzerinde yer almaktadır. Kökleri Roma öncesine dayanan kent, yüzyıllar boyu önemli siyasi ve kiliseyle ilgili roller üstlenmiş ve dikkate değer bir ekonomik ve sivil gelişme seviyesine ulaşmıştır. Üniversitesi yaklaşık olarak 700 yıl önce kurulmuştur ve bugün çok etkin bir öğrenim merkezidir. Bu konum ve anıtlarının zenginliği Camerino’yu kültür ve sanat merkezi olarak görmeye değer bir yer haline getirmiştir.

LİSANS BÖLÜMLERİ (Üniversite) ( 3 yıl)

 Camerino Üniversitesi  italyanca Lisans Programları

Camerino Üniversitesi   ingilizce Lisans Programları

5-6 SENELİK LİSANS BÖLÜMLERİ

 Camerino Üniversitesi  italyanca Lisans Programları

 

 YÜKSEK LİSANS BÖLÜMLERİ ( 2 Sene )

 Camerino Üniversitesi  ingilizce Yüksek Lisans Programları

Camerino Üniversitesi  italyanca  Yüksek Lisans Programları

DOKTORA (PhD)  BÖLÜMLERİ ( 3 Sene )

 Camerino Üniversitesi  Doktora İngilizce Programları

İtalya’da Camerino Üniversitesi bölümlerine başvuru yapmak istiyorsanız tıklayınız.