Firenze Üniversitesi

 

FİRENZE ÜNİVERSİTESİ

Genel bakış

Firenze Üniversitesi her seviyede ve tüm bilgi alanlarında ( bilimsel, biyomedikal, teknolojik, beşeri bilimler ve eğitim, sosyal bilimler), geniş bir yelpazede öğrenim programları (sırasıyla lisans ve yüksek lisansa tekabül eden birinci ve ikinci derece yüksellisans, doktora dersleri, ihtisas okulları ve mesleki yüksek lisans dersleri) sunar. Öğretim faaliyetleri 10 Fakülte tarafından koordine edilir. Dörtte biri Toskana bölgesi dışından gelen aşağı yukarı 51,000 kayıtlı öğrenci mevcuttur . 1,700 öğretim görevlisi ve kurum-içi araştırma görevlisi, 1,600 teknik ve idari personel ve 1800’ün üzerinde araştırma üyesi ve doktora adayı olmak  üzere geniş ve zengin ir kadroya sahiptir.Her yıl verilen lisans diploması sayısı yaklaşık olarak 9,000’dir. Mezunlarla ilgili verilere göre, lisans eğitimini tamamladıktan bir yıl sonra iş bularak çalışmaya başlayan öğrencilerin yüzde oranı ulusal ortalamanın üzerindedir.

Araştırmalar, 24 Bölüm ve bölümler arası, üniversiteler arası ve araştırma merkezleri gibi diğer birimler tarafından koordine edilir.

Firenze Üniversite faaliyetlerinin güçlü bir uluslararası boyutu bulunmaktadır: 70 kadar farklı ülkeden birçok üniversite ile 270’in üzerinde işbirliği anlaşması; diğer kurumlarla birleşik ya da çift lisans kadar çıkabilen müfredat çalışması;1999 yılından bu yana Floransa Üniversitesinin, Avrupa’nın bütünleşmesi çalışmalarındaki uzmanlığı nedeniyle “Jean Monet, Mükemmellik Merkezi” olarak kabul  edilmiştir.

Kayıt yaptırmış durumda olan 3,000’den fazla yabancı öğrenci mevcuttur. Her öğretim yılında Floransa’da öğrenim görmek için Erasmus programına katılan yaklaşık 1.000 genç Avrupalı öğrenci bulunmaktadır.

Tarih

Firenze Üniversitesi’nin kökleri 1321’de Floransa Cumhuriyeti tarafından kurulan Studium Generale’ye kadar uzanmaktadır. Öğretilen konular Roma ve Katolik Kilise Hukuku, Edebiyat ve Tıptı. Divina Commedia (İlahi Komedi) konusunda dersler veren Giovanni Boccaccio gibi ünlü öğretim görevlileri bulunmaktaydı. 1364 yılında, Studium imparatorluk üniversitesi oldu. 1472 yılında Toskana’da Medici iktidara geldiği zaman, o Pisa’ya sürüldü. XVII. Yüzyıl’dan itibaren, Floransa’da bir üniversitenin olmaması dolayısıyla öğretim ve araştırma faaliyetleri, zamanla kurulan çok sayıda akademi aracılığıyla sürdürüldü. 1859 yılında Istituto Superiore di Studi Pratici e di Perfezionamento (Mesleki ve İleri Araştırmalar Yüksek Enstitüsü) şeklinde yeniden birleşik bir kuruluş ortaya çıktı. 1923 yılında, sözü edilen Istituto’ya resmen üniversite ünvanı verildi. 1924 ile 1938 yılları arasında, söz konusu üniversite kendisini örgütleyerek, Tarım, Mimarlık, İktisat, Eczacılık, Hukuk, Beşeri Bilimler, Eğitim, Tıp, Matematik, Fizik ve Doğa Bilimleri ve Siyasal Bilimler Bölümlerini oluşturdu. Mühendislik bölümü resmi olarak 1970 yılında eklendi, ancak, ilk iki yıllık eğitim 1924 yılından beri faaldi, ve Psikoloji bölümü 2002 yılında kuruldu. 2013 yılında 240/2010 Sayılı Kanun tarafından getirilen yeni reform ile öğretim ve hizmet sağlama sorumluluğu Fakültelere bırakılmıstır.

Salomon, Üniversitenin simgesi

Adil ve bilge kral Salomon’un görüntüsü, Floransa Üniversitesi’nin kurulduğu ilk günden bu yana simgesi olmuştur. 1387 tarihli Studium Generale Tüzüğü içerisinde onunla ilgili, kolların görünümünün nasıl oluştuğunu belirleyen, onun bir açıklaması mevcuttur. Modern üniversitenin kurulduğu tarihte, logo ortaçağa ait bir sembolden esinlenmiştir. Günümüze kadar, üniversite logosu Salomon’un sağ elinde tuttuğu zambaklı bir kraliyet asası ve onun çepeçevre saran “Florentina Studiorum Universitas” yazısından oluşmuştur. Asanın iç tarafında iki küçük Floransa zambağı mevcuttur.

 

Üniversitenin sistemi ve sunulan programları

İtalyan eğitim sisteminde üç aşamalı yüksek öğrenim programları bulunmaktadır. İlk seviye, laurea triennale (üç yıllık) veya birinci aşama lisansı, bir lisans derecesine eşdeğerdir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 3 yıllık bir süre ve 180 kredi (CFU) kazanmaları gerekir. Profesyonel yöntemler, içerikler ve özel beceriler konularında genel bilgi sağlar. Mezunlar “dottore” akademik ünvanını kazanırlar. Floransa Üniversitesi, 2017-2018 akademik yılında 56 Birinci aşama lisansı sunmaktadır. Bir laurea magistrale ciclo unico’nun (tek aşamalı yüksek lisans, lisans+yüksek lisans bir arada) öğretim süresi ya 5 yıl (300 kredi) ya da 6 yıldır (360 kredi) ve Mimarlık, Hukuk, İnsan Sağlık Bilimleri ve Beşeri Bilimler ve Eğitim Okulları içinde özel alanlarda yüksek seviyede öğretim sağlamaktadır. Tek aşamalı bir lisans programından mezun olanlar “dottore magistrale” ünvanına sahip olurlar. Floransa Üniversitesi, 2017-2018 akademik yılında 9 tek aşamalı lisans sunmaktadır.

İkinci seviye veya laurea magistrale bir yüksek lisans derecesine eşdeğerdir. 2 yıllık (120 kredi) bir öğretim süresine sahiptir ve yalnızca lisans programlarından mezunlar katılabilir. Programları ileri seviyededir. İkinci aşama yüksek lisans programlarının birisinden mezun olanlar “dottore magistrale” ünvanını alırlar. Floransa Üniversitesi, 2017-2018 akademik yılında 67 ikinci aşama lisans derecesi sunmaktadır.

Üç aşamalı eğitimin üçüncü seviyesi, akademik, özel veya kamu kurumlarında yüksek düzeyde araştırma faaliyetleri yürütmek için gerekli becerileri sağlayan dottorato di ricerca (araştırma doktorası) lisansıdır. Doktora programlarına giriş, genel sınav aracılığıyla gerçekleştirilir. Bunlara ek olarak, Floransa Üniversitesi, aşağıdaki gibi sürdürülmekte olan eğitim programlarını da sunmaktadır: 74 mesleki yüksek lisans dersi, 20 ileri-düzey eğitim dersi, 10 sürekli eğitim dersi ve 42 ihtisas okulu.

İngilizce olarak verilen Yüksek lisans bölümleri

İngilizce olarak öğretilen sekiz lisansüstü öğretim programı (Laurea Magistrale veya İkinci Aşama Lisansı) bulunmaktadır.

 • School of Economics and Management

Ekonomi ve İşletme Fakültesi:

 • Economics and Development (Ekonomi ve Kalkınma)
 • Finance and Risk Management (Finans ve Risk Yönetimi)
 • Design of Sustainable Tourism Systems (Sürdürülebilir Turizm Sistemlerinin Tasarımı.)

 • School of Agriculture

Tarım Fakültesi:

 • Natural Resources Management for Tropical Rural Development            (Tropikal Gelişim için Doğal Kaynakların Yönetimi)

 • School of Architecture

Mimarlık Fakültesi:

 • Architecture (Curriculum: “Architectural Design”) mimarlık (Mimari Tasarım ), Mimarlık Yüksek Lisans derecesi kapsamındadır.

• School of Engineering

Mühendislik Fakültesi:

 • Geo-Engineering  (Jeo-mühendislik)

 • School of Mathematical, Physical and Natural

 Matematik ve Fizik Bilimleri Fakültesi:

 • Computer Science

(Esnek ve Güvenli Siber Fiziksel Sistemler müfredatı, Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans programı kapsamında)

 • School of Political Sciences

Cesare Alfieri” Siyasal Bilimler Fakültesi:

 • International Relations and European Studies

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Araştırmaları (her iki dilde sunulan müfredat)

Birleşik veya Çift Lisans Derecesi

Çift veya birleşik lisans derecesi sağlayan programlar Floransa Üniversitesi tarafından sunulan derslerde önemli bir role sahiptir. İtalyan ve Fransız Hukuku ya da İtalyan ve Alman Hukukunda birleştirilmiş aşama lisansları, birleşik bir yüksek lisans derecesi gerektirirken, diğer yabancı üniversiteler de çift ünvanlara neden olmaktadır. Dört adet birinci aşama lisansı (lisans mezunu) ve on iki tane ikinci aşama lisansı (yüksek lisans) bulunmaktadır. Bonn (Almanya), Budapeşte (Macaristan) ve Brno (Çek Cumhuriyeti) üniversiteleri Beşeri Bilimler alanlarında, Skopije (Makedonya) Novi Sad (Sırbistan) ve Tiran (Arnavutluk) Mühendisliğe yönelik, Moskova (Rusya) Siyaset Bilimine yönelik, Madrid ve Burgos (İspanya) Matematiğe yönelik Varşova (Polonya) ve Göttingen (Almanya) Ekonomi yönelik ve Fes (Fas) Mimarlığa yönelik faaliyet göstermektedir.

İlave değişim fırsatları

Floransa Üniversitesi, yabancı üniversitelerle, düzenli kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim sürelerinin bir kısmını yurtdışında geçirmeleri için imkan sağlayan işbirliği ve değişim anlaşmaları imzalanmıstır.Duyurular, açık kadro sayısı, kalış süresi ve mevcut ek katkılar veya mali destek imkanları dahil olmak üzere, düzenli olarak yayınlanmakta ve katılım kriterleri ile ilgili tüm bilgileri ihtiva etmektedir.

İşe yerleştirme ve Staj yapmak

Stajyerlik her öğrencinin akademik güzergahının ayrılmaz bir parçasıdır. Birçok lisans öğrencisi ve yüksek lisans öğrencisi için, müfredat kapsamındaki staj zorunludur ve kredi kazanılır. Bu durumda müfredat dışı olarak adlandırılan bir yüksek lisans stajı, profesyonel dünya için bir eğitim ve uyum sağlama dönemidir. Müfredat kapsamının dışındaki staj, mesleğe özel işleri yerine getirebilmek için zorunlu bir adım olan, profesyonel nitelikler kazandıran özel stajyerlik dönemlerinden farklıdır. Floransa Üniversitesi, stajlara erişimi kolaylaştırmak için çevrimiçi bir veritabanı olan St@ge’yi hayata geçirdi: öğrenciler ve mezunlar, stajyerlere imkan sağlamaları için universita degli studi di firenze yani firenze üniversitesi ile anlaşma yapılan işletmeleri araştırabilirler ve doğrudan başvuruda bulunabilirler.

İşe yerleştirme hizmetleri

Kariyer danışmanlığı

Kariyer Danışmanlığı ve Yaşam Tasarımı

Bu hizmet, bireysel ya da grup görüşmeleri yaparak öğrencinin kendi mesleki ve üniversite sonrası projelerini oluşturmalarında öğrencilere yardımcı olur.

 Yaşam danışmanlığı 

Kişisel ve mesleki gelişimi hedefleyen bir programdır.

Yaşamın amacı ile ilgili danışmanlık

Kişisel başarıyı yakalayabilmek için yaşamın amaçları üzerinde düşünmek.

Girişimcilik öz-kaynak eğitimi

Program, diploma almak üzere olan ve diploma alan mezunların, mesleki ve kişisel zorluklarla yüzleşmek için bireysel becerilerini güçlendirmeyi amaçlar.

Çevrimiçi Hizmetler

İş teklifleri ekranı

İşletmelerden, derneklerden ve kurumlardan çeşitli teklifler toplayan çevrimiçi bir hizmettir.

Diğer öneriler – Tavsiyeler

Öğrenciler ve mezunlar için oryantasyon ve işe yerleştirme konusundaki dış kuruluşlardan gelen tekliflerin değerlendirilmesi ve yayınlanması.

İşletmelerle Toplantı

Faaliyetlerini ve görev ve staj olanaklarını sunmak isteyen işletmelerle Periyodik İşletme toplantıları gerçekleştirmek.

 Kariyer günü

Son sınıf öğrencileri, mezunlar ve doktora öğrencilerinin ve meslektaşlarının bir araya geldiği yıllık etkinlik. Etkinlik sırasında katılımcılar, somut iş olanakları sunan özel işletmelerin ve kurumların insan kaynakları yöneticileri ile iş görüşmelerine katılma şansına sahip olurlar.

Kariyer Laboratuarı

Seçici personel tarafından sunulan vaka analizlerini de kullanarak işletmeler ve profesyoneller tarafından gerçekleştirilen iş seçimine katılma fırsatı sunan program.

Çıraklık

İki hedefe ulaşmayı sağlar: Bir işe giriş sözleşmesi ve bir vasıf elde edilmesi. Bu tür sözleşmeler, işverenlerin, işin yenileşmesine katkıda bulunabilecek uzmanlaşmış becerilere sahip kişileri işe almalarına izin verir.

İşletmelerin gelişmesi

Deneme çalışması

Mezunların, çalışmaları süresince edindikleri bilgileri sonuna kadar zorlayıp yenilikçi bir projeye uygulayabilecekleri altı aylık bir atölye çalışması.

Girişimci Spor Salonu

Profesyonel bir projeye yönelik girişimcilik becerileri ve birinci elden bilgi geliştirmek ve uygulamak için eğitim programı.

Impresa Kampüsü

Yeni bir iş başlatmak için girişimcilik kültürünü yaymayı amaçlayan beş aylık bir eğitim. Eğitim, şu konularda, teori ve uygulamadan oluşur: bir işe nasıl başlanır ve nasıl iletişim kurulur, iş modeli, iş planı, kısa değerlendirme sunumu.

KANTİNLER, ULAŞIM

Üniversite Kantinleri

Bunlar, bazı kampüslerin yakınında yer alırlar ve düzenli kayıt yaptıran ve bu işe özel karta sahip olan tüm öğrenciler kantinlerden yararlanabilir. Tam bir öğün, iki ana yemek ve bunların yanında meyve veya tatlı, ekmek ve bir içecekten meydana gelir. Bedeli, gelir seviyesine göre farklılık gösterir ve tam bir öğün 2.80 ile 4 Euro arasında değişir. Öğrenciler öğrenci kartlerı ile yemekhanede 3.00-3.50 euro’ya 3, 4 çeşit yemek yiyebilirler.Talep üzerine, paketlenmiş ve glütensiz olanlar dahil olmak üzere diğer çeşitlerde mevcuttur.

Otobüsle ve bisikletle dolaşmak

ATAF otobüsleri için aylık öğrenci pasoları. 27 yaşa kadar olan kayıtlı öğrenciler aylık pasoyu 23 Euro gibi indirimli bir fiyata satın alabilir. Öğrenci Pasosu, Öğrenci Kimlik Kartı ile birlikte olmalıdır. Öğrenci kimlik kartı, bir adet pasaport fotoğrafı, mali kod, usule uygun doldurulmuş talep formu ve öğrenci olduğuna ilişkin bir kanıt sunarak, a tren istasyonundaki ATAF Noktasından veya yetkili satış noktalarından satın alınabilir.firenzede öğrenciler mobike uygulaması ile cok uygun fiyata aylık 5, 3 aylık 10 euro gibi ücretlerle bisiklet kiralayabilirler. Daha fazla bilgi için: www.ataf.net

SMS yoluyla e-bilet

TIM, Vodafone, Wind ve 3 Italia şebekelerini kullanan mobil telefonlardan bir metin mesajı göndererek bir otobüs bileti almak mümkündür. Toplam maliyet,  metin mesajının maliyeti artı 1.50 € ‘dur. Otobüs hizmetleri ağında, duraklara ve güzergahlara yakın bir yerde faydalı bilgiler sunan indirilebilir bir ATAF App uygulaması bulunur. Otobüs hizmetleri ağı, yakın duraklar ve zaman çizelgeleri hakkında faydalı bilgiler sağlayan, ağdan indirilebilir bir ATAF App uygulaması bulunur.

Bisiklet kiralama

Piazza S. Maria Novella ve Piazza Ghiberti’nin iki tarafından bir kaç saatliğine veya tüm gün bisiklet kiralamak mümkündür. Söz konusu hizmetler Pazartesiden Cumartesiye kadar sağlanmaktadır.firenzede özellikle 2017 yılında cıkan özel işletmeye ait olan mobike uygulaması ile bisiklert kirama hem cok pratik hemde cok uygundur. aylık 5, 3 aylık 10 euro gibi ücretlerle bisiklet kiralanabilinir.

ÖĞRENİM BURSLARI VE DİĞER FİNANSMAN FIRSATLARI

Öğrenim bursu, liyakat ve gelir bakımından gerekli niteliğe sahip üniversite öğrencilerine DSU Toscana’nın kamusal değerlendirme yaparak sağladığı ana imkandır. Öğrenin bursu ile ödüllendirilen öğrenciler, para alırlar, harç parasını ödemekten muaf olurlar, kantinlere bedava girebilirler ve, Floransa’nın dışından geliyorlarsa, ayrıca, üniversitenin öğrenci yurtlarında ücretsiz olarak kalabilirler. Bir başka imkan da Hizmetler Bursudur; bunun içerisinde, üniversite kantinlerinden birisinde günde bir öğün ücretsiz yemek, aylık toplu taşıma pasosu için bir yardım ve öğrenim malzemeleri için bir yardım bulunmaktadır. Gerekli tüm bilgiler çevrimiçi olarak her yıl Temmuz ayında yayınlanan kamuoyu duyurusu içinde mevcuttur. Talep edilen tüm koşulları sağlayamayanlar hala diğer türdeki, örneğin ekonomik sıkıntısı olanlar için, engelliler için, hemşireliğe kaydolmuş öğrenciler için sağlanan ekonomik avantajlar için müracaat edebilirler.

 • Akademik başarı bursları
 • Yarı zamanlı çalışma için yapılan yardımlar
 • Ders Asistanları için Yardım
 • Üniversitede Sivil Hizmet
 • Öğrenci girişimleri için finansman

Yarı zamanlı iş yardımları

İkinci yıl veya üst yıla kayıt yaptırmış ve yasa tarafından talep edilen başarı ve gelir kriterlerine uygun öğrenciler, üniversitede yılda en fazla 150 saat olmak üzere yarı-zamanlı iş  (kütüphane hizmetleri, müzeler ve diğer servis merkezleri) için müracaat edebilirler. Her sene, lisans programına göre düzenlenmiş, mevcut imkanlarla ilgili çağrı ilanları yayınlanır. Daha fazla bilgi için: www.unifi.it/studenti150ore

LİSANS BÖLÜMLERİ (Üniversite) ( 3 yıl)

 Firenze Üniversitesi  italyanca  Lisans Programları

5-6 SENELİK LİSANS BÖLÜMLERİ

Firenze Üniversitesi  italyanca  Lisans Programları

YÜKSEKLİSANS BÖLÜMLERİ ( 2 Sene )

Firenze Üniversitesi  ingilizce  Yüksek Lisans Programları

Firenze Üniversitesi  italyanca  Yüksek Lisans Programları

İtalya’da Firenze Üniversitesi bölümlerine başvuru yapmak istiyorsanız tıklayınız.