Genova Üniversitesi

Genova Üniversitesi

TARİHÇE

1471 yılında, Papa Sixtus IV’ün fermanı sayesinde, Genova Cumhuriyeti diploma verme yetkisine sahip olmuştur. 1670 yılında Cizvit Üniversitesi kurulmuştur ve Fransız İmparatorluğu döneminde Paris İmparatorluk Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Napolyon’un iktidardan düşmesinden sonra yine Sardunya Krallığının hakimiyeti altına girmiştir. Üniversite Sarayı’nın giriş salonunda Cesare Cabella ve Cesare Parodi gibi Cenovalı profesörlerle birlikte İtalya’nın birleştirilmesi (Risorgimento) hareketlerinde cesurca yer almış Mazzini, Garibaldi, Mameli ve Bixio’nun büstleri bulunmaktadır. Genova Üniversitesi, 29 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe koyduğu yeni Tüzüğü ile o dönemde mevcut üniversite sisteminin yeniden biçimlendirilmesinde öncü bir role sahiptir.

Neden Genova Üniversitesi ?

Genova Üniversitesi, yüksek vasıfların önemini göz önünde bulunduran ve Avrupa’da ve (çoğu durumda) küresel düzeyde işgücü piyasasının talep ettiği koşulların boyutunu dikkate alan, gençlerin istek ve yeteneklerine göre düzenlenmiş, (doktora programları da dahil olmak üzere) yaklaşık olarak 300 lisans ve yüksek lisans programı sunar. Genova Üniversitesi, Savona, Imperia ve La Spezia’da dahil olmak üzere tüm bölge genelinde eğitim merkezleri ile varlık göstermesi dolayısıyla Liguria Üniversitesi’dir.

Università degli studi di Genova, öğrencilere eksiksiz kültürel ve bilimsel bir eğitim sağlamakta ve onlara mesleki geleceğe yönelik birçok araç sunmaktadır. Ayni zaman da, kurumlar ve şirketlerdeki stajlar ve yurtdışındaki eğitim dönemlerinden de yararlanarak teori ile uygulama arasındaki bağlantının oluşturulması ile ilgili gerçek imkanlar sunmaktadır.

Yabancı üniversiteler ve kurumlarla oluşturulan ve yabancı ülkeler ile karşılıklı olarak yüksek sayıda profesör ve öğrencinin değişim programlarına katılmasını sağlayan birçok işbirliği ve ortak çalışma biçimleri bulunmaktadır. Mevcut durumda, 3000’den fazla yabancı öğrencisi ile Üniversite, yüksek öğrenimleri konusunda İtalya’yı seçen öğrenciler için bir cazibe merkezi olarak konumunu daha da arttırarak (ve ulusal verilerin aksine), uluslararası öğrenci oranını, toplam kayıtlı öğrenci sayısının %8’inin üzerine çıkarmıştır. Genova Üniversitesi, öğretim ve araştırmanın kalitesine büyük önem verir, zira bu, gerçek yenilikçilik ve rekabetçiliğin temelini oluşturan bilgi gelişimini güvence altına almada vazgeçilmez bir unsur durumundadır.

Araştırma, uluslararası alanda da hakkı teslim edilen eşit sonuçlara ulaşmayı ve mükemmellikler geliştirmeyi sağlar. Öğretimle ilgili olarak, öğrenciler ile profesörler arasında kullanılan ilişki kurma modeli, yeni bilgisayar araçlarını kullanarak ilişkilerdeki karşılıklı etkileşimleri artırır ve açık ve esnek bir öğrenme ortamını geliştirir: e-öğrenme platformları, engelliler için Üniversite sitesine erişim imkanı, 7 Akademi Puan (bölgesel ülkelere dağıtılmış olan uzaktan eğitim ile ilgili dersler)

Bölgesel Eğitim Hizmetleri ve Çalışma Kurumu (Agenzia Regionale per Servici Educativi e per il Lavoro – ARSEL) ve Liguria Bölgesi ile işbirliği içerisinde, Genova Üniversitesi bütün dikkatini, ikamet etmeyen öğrencilerin karşılanmasını ve yaşam koşullarını iyileştirmeye vermiştir ve gün gittikçe daha hareketli hale gelen ve kültürel zorluklarla dolu olan bir şehirde burs ve konaklama konusunda önemli yatırımlar gerçekleştirmiştir.

  LİSANS BÖLÜMLERİ (Üniversite) ( 3 yıl)

 Genova Üniversitesi  italyanca Lisans Programları

 5-6 SENELİK LİSANS BÖLÜMLERİ

 Genova Üniversitesi  italyanca Lisans Programları

 YÜKSEK LİSANS BÖLÜMLERİ ( 2 Sene )

 Genova Üniversitesi  ingilizce Yüksek Lisans Programları

Genova Üniversitesi italyanca Yüksek Lisans Programları

 İtalya’da Genova Üniversitesi bölümlerine başvuru yapmak istiyorsanız tıklayınız.