Roma La sapıenza Üniversitesi

 

Roma La Sapienza Üniversitesi

Dünyanın dört bir yanından her yıl, yaklaşık olarak 1200 gelen ve giden değişim öğrencisi ile birlikte yaklaşık 7000 öğrenci alınmaktadır. Öğrenci nüfusundan oluşan çeşitlilikten dolayı gurur duyulmaktadır .Alışık olmadığınız bir ortamda ikamet etmek ve yeni koşullara uyum sağlamak zor olabilir, ancak La Sapienza üniversitesi öğrencilere çok çeşitli müfredat dışı faaliyetler, Kurslar,çeşitli aktiveteler,hizmetler sunmaktadır. Gerçekten, Università degli Studi di Roma “La Sapienza ‘da keyifli zamanlar geçireceğinizi ve ondan hem akademik hem de kişisel olarak en iyi şekilde yararlanacağınızı umuyoruz. La Sapienza üniversitesi Uluslararası Ofisi, Sapieza’daki ikametiniz boyunca size rehberlik edecek ve destek sağlayacaktır. Roma’da sizi karşılamak ve vaktinizi en iyi şekilde değerlendirmenizde size yardımcı olmak için sabırsızlıkla öğrencilerini beklemektedir. Papa Boniface VIII tarafından 1303 yılında kurulan Sapienza Üniversitesi, dünyanın en eski ve uluslararası üniversite sıralamasında en üst seviyede bir performansa sahip üniversitelerinden birisidir.

Papa Boniface VIII tarafından 1303 yılında kurulan Sapienza Üniversitesi, dünyanın en eski üniversitelerinden birisidir ve uluslararası üniversite sıralamasında performans açısından en üst seviyedekiler arasındadır.

“Scuola Superiore di Studi Avanzati” (İleri Araştırmalar Yüksek Okulu) onur programlarını yönetirken, Università degli Studi di Roma “La Sapienza ‘da kayıtlı 115.000 öğrenci, 300’den fazla akademik Programından (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) ve 200 Mesleki Yüksek Lisans Müfredat Programından birini seçebilir.

Sapienza university , arkeoloji, fizik ve astrofizikte yüksek düzeyde mükemmelliğin yanı sıra beşeri ve kültürel miras, çevresel araştırmalar, nano teknoloji, hücresel ve gen tedavisi, tasarım ve havacılık alanlarında da faaliyet gösteren 11 Fakülte, 63 Bölüm ve çeşitli araştırma merkezlerine sahiptir. Ayrıca, öğrenciler 59 kütüphane (içlerinden iki tanesinin 7 gün/24 saat açık olduğu), 20 müze, Ciao/Merhaba Öğrenci Oryantasyon Bürosu, SQRT Fakülte Oryantasyon Bürosu ve Engelli Öğrenci Bürosundan da yararlanabilirler. Sapienza, öğretim yılı boyunca, öğrencilerin kampüsteki yaşamdan zevk almalarını teşvik amacıyla sayısız kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenler. Bunların içerisinde Sapienza MuSa orkestraları, koroları ve toplulukları; Theatron-Antik Tiyatro Grubu; La Sapienza  üniversitesi web radyosu ve çok çeşitli spor tesisleri bulunmaktadır.

Roma La Sapienza üniversitesinin büyük öğrenci nüfusunu Roma bölgesi dışından gelen 30.000’den fazla öğrenci, aşağı yukarı 7000 yabancı öğrenci ve 1200 öğrenci değişim programı kapsamında gelen öğrenci oluşturmaktadır. Sapienza university, dünyanın dört bir yanını kapsayan geniş üniversite ağı sayesinde öğrencilerine, çift diploma programları, yurtdışında tez yazma bursları, Avrupa ve Avrupa dışındaki ülkelerde stajyerlik ve uluslararası doktora tezleri de dahil olmak üzere çok çeşitli uluslararası fırsatlar sağlamaktadır. Sapienza, tüm uluslararası öğrencilere kayıt için çok uygun olan sabit bir ücret sağlar. Marcello Piacentini tarafından tasarlanan ana Sapienza kampüsü 1935 yılında hizmete girmiştir. Şehir merkezine yakın bir konumdadır. Öğretim faaliyetlerinin laboratuarlar, kütüphaneler, müzeler ve çok çeşitli öğrenci tesisleri ve hizmetleri ile bütünleştirildiği Avrupa’daki en büyük üniversitedir (şehir içindeki bir şehir). Fakülte ve Bölümler faaliyetlerini, şehrin her tarafına yayılmış kampüs harici binalarda da sürdürmektedir. Sapienza’nın, ayrıca, Roma dışında Lazio Bölgesi’nde iki kampüsü daha bulunmaktadır.

BİR BAKIŞTA Roma La Sapienza Üniversitesi

  • 115.000 öğrenci
  • 63 Bölüm ve 11 Fakülte
  • 300’den fazla Lisans ve Yüksek lisans Programları
  • 59 kütüphane
  • 20 müze

 

Başarı Değerlendirme (Not Verme) Sistemi

Derslerin sınavları için İtalyan üniversitelerinde kullanılan değerlendirme notu sistemi 30 puanlık bir ölçeğe dayanmaktadır (18 ve üzeri geçer not kabul edilir), nihai bitirme tezi için 110 puanlı bir değerlendirme ölçeği kullanılır (mezun olmak için gerekli minimum not 66’dır). Cum Laude, Şeref Derecesi ile eşdeğerdir ve her sınavdaki ve/veya üniversite lisansının tamamlanmasının ardından seçkin öğrencileri ödüllendirmek üzere kullanılır.

 

Akademik Takvim

Akademik takvimler, müfredat derslerinin başlangıcı ve sonu, sınav dönemleri, tatiller ve ulusal ve dini bayramlar hakkında bilgi verir.  Lisans ve Yüksek Lisans Programları için akademik takvim:

Güz Dönemi Dersleri: Eylül – Aralık

Sınavlar: Ocak – Şubat

İlkbahar Dönemi Dersleri: Mart – Mayıs

Sınavlar: Haziran – Temmuz

Müfredat Dersleri

Üniversite müfredat dersleri genellikle Eylül ayının sonu/Ekim ayının başında (ilk dönem) ve Mart ayında (ikinci dönem) başlamaktadır, ancak bu fakülteden fakülteye küçük farklılıklar gösterebilir.

Sınavlar

Roma La Sapienza üniversitesinde üç sınav dönemi mevcuttur:

– Kış (Ocak ve Şubat)

– Yaz (Haziran ve Temmuz)

– Sonbahar (Eylül)

Roma La Sapienza üniversitesinde Tıp eğitimi

Tıp ve cerrahi yüksek lisans öğrenimi için 1999 yılından beri devamlı güncellenen biyomedikal-psiko-sosyal bir eğitim programı takip edilmektedir. Söz konusu  proje operatör doktor yetiştirme de en yüksek yeterlilik, operatif ve işlevsel pratik ,çağımızın teknolojini takip eden donanımlı yenilikci yeni doktorlar yetiştirmeyi hedeflenmiştir.

Roma La Sapienza Üniversitesinde Mimarlık eğitimi

Mimarlık bölümünde yüksek lisans eğitimi birçok yönden güncel Avrupa standartlarına uygun eğitim verilmektedir.bunun dışında edinilen bilgilerin restorasyon, mimari ve teknolojik çerçevede adaptasyon yetisi kazandırmayı amaçlar.

Roma La Sapienza Üniversitesinde Ekonomi eğitimi

hesapsal , ekonomik , beşeri ve mali yapıları baz alınarak analiz ve revizyonu; özel ve kamu işletmelerinin analizi ve yönetim kontrolü; firma stratejileri,risk yönetimi  ve buna bağlı üretim problemleri, veri analizlerinin doğru sekilde hesaplanması ve planlanması , yönetim profilleri ve finansman  yönetim eğitimlerine yönelik bir program uygulamaktadır.

Roma La Sapienza Üniversitesinde Hukuk eğitimi

5 senelik Hukuk lisans programı ve içinde öğretilen dersler, hukuki tartışma tekniklerine ilişkin yeterli bilgi ve farkındalığın sağlanması , avukatın değerlendirme ve karar verme becerilerinin gerekli olduğu özel ya da kamu sektöründe sosyal ve ekonomik faaliyetin çeşitli alanlarında sorumluluk görevleri gerektiren durumlar için hukuki tartışma tekniklerine ilişkin yeterli bilgi ve farkındalığın sağlanması ,planlanması ve hem hukuk mesleğinin yürütülmesi hem de istihdam için gerekli olan yorumlayıcı becerilerin kazandırılmasına yöneliktir.

Roma La Sapienza Üniversitesinde diller, Edebiyatlar ve Çeviri

Program, öğrencilere modern ve çok kültürlü toplumun süreçlerine cevap verebilecek bir kültürel eğitim sunmayı amaçlar. lisans programının yapısı, Fakültenin verdiği eğitimin içeriğinin zenginliğini öğrencilere katarak  disiplinler arası karakterini geliştirmeye çalışır. Diller, Kültürler, Edebiyat ve Tercüme dallarındaki yüksek lisans programının amacı öğrencilere temel kültürel, dilsel, çevirisel ve kültürlerarası etkileşim ve iletişimi amaçlar.

Roma La Sapienza  Üniversitesinde Psikoloji

Psikoloji lisans bölümündeki dersler, bilimsel çalışmayı karakterize eden metodolojilere özel olarak bakılarak, psikolojik disiplinlerin çeşitli bölümlerinde sağlam ve güncel bir temel eğitim sunmaktadır. Kültürel açıdan, program, Psikoloji alanındaki Yüksek Lisans derecesine ve özellikle Tıp ve Psikoloji Fakültesi tarafından sunulanlara yeterli derecede temel sağlar; profesyonel açıdan, mezunlarını Psikoloji alanında yüksek lisans denetimi altında psikolojik faaliyetler yürütmek üzere hazırlar ve gerekirse aynı alanda çalışan diğer profesyonellerle (antropologlar, sosyologlar, iletişim uzmanları, öğretmenler, eğitimciler gibi) etkileşimde bulunarak kendilerini geliştirme fırsatı yakalarlar.

 Roma La Sapienza’da Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, hukuki, tarihi-politik, politik ve sosyal anahtarlara dayalı çok disiplinli bir yaklaşımla öğrencilere eleştirel düşünme ve modern toplumların uluslararası boyutuyla ilgili karmaşık konuların tematik derinleştirilmesi yolları sunar. Uluslararasılaştırma olgusuna giriş, her öğrenci tarafından seçilen tematik boyutların meslekler ve mesleki beklentiler dahilinde, ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ile tamamlanacak tarihi, hukuki, politik, sosyolojik, ekonomik ampirik araştırma yöntemi ve karşılaştırmalı yönetim sistemi ile derslerin eğitim kalitesi zenginleştirilmiştir.

LİSANS BÖLÜMLERİ (Üniversite) ( 3 yıl)

 Roma La sapienza Üniversitesi  italyanca Lisans Programları

 Roma La sapienza Üniversitesi  ingilizce Lisans Programları

 

5-6 SENELİK LİSANS BÖLÜMLERİ

Roma La sapienza Üniversitesi  ingilizce  Lisans Programları

 YÜKSEK LİSANS BÖLÜMLERİ ( 2 Sene )

 Roma La sapienza Üniversitesi  ingilizce Yüksek Lisans Programları

 Roma La sapienza Üniversitesi  italyanca Yüksek Lisans Programları

İtalya’da Roma La Sapienza Üniversitesi bölümlerine başvuru yapmak istiyorsanız tıklayınız.