İtalyan Üniversite Sistemi

İTALYA ÜNİVERSİTE SİSTEMİ

İtalya’da 89 üniversite mevcuttur aşağıdaki gibi sınıflanmaktadır:

– 55 Devlet Üniversitesi (devlet finanse eder yasal olarak tanınır)

– 3 Teknik Üniversite (Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, Politecnico di bari)
– 17 Özel Üniversite (devletin finanse etmediği üniversiteler,bazı üniversiteler yasal olarak tanınır.)
– 2 Yabancılar İçin Üniversite
– 6 Üniversite Hazırlık Yüksek Okulu
– 6 Uzaktan Eğitim Veren Üniversiteler

İtalya’da bircok üniversite 4 temel programa sahiptir:

  • Corsi di Diploma Universitario (Ön lisans programı)
  • Curso di Laurea (Lisans programı)
  • Curso di Laurea Magistrale (Yüksek lisans programı)
  • Corsi di Laurea Specialistica (Doktora programı)

İtalyan üniversitelerinin bağlı olduğu kuruluş Üniversite ve Bilimsel – Teknolojik Araştırmalar Bakanlığıdır. Üniversiteler bu bakanlıktan eğitimi iznine sahip olarak, aynı zamanda bakanlık tarafından denetlenmektedir.

İtalya’da üniversitede eğitim süresi 3 yıl sürmektedir ve her dönem 30 kredi,1 akademik yıl ise 60 krediden oluşmaktadır.3 yıllık akademik eğitim yılında toplam 180 krediden oluşmaktadır. Üniversiteler kredi sistemine göre puanlama yapmakta olup bir öğrencinin bir akademik eğitim yılında, 60 kredi almaktadır buda toplam 1500 saat’e denk gelmektedir. Öğrencilerin kredi kazanmaları için dersleri yeterli notla geçmelidir. Üniversitelerin not sistemi 0 ile 30 arasındadır. Bir dersi geçmek için öğrencinin en az 18 alması gerekmektedir. 3 yıllık lisans programlarında öğrencilerin staj zorunluluğu vardır.

Lisans eğitimleri gidilen fakültenin programına göre 3 ile 5 yıl arasındadır. Örneğin tıp ve türevi bölümler 6 yılı sürebilmektedir. Lisans öğrencilerinin mezuniyet için 180 krediyi tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Devlet Üniversiteleri (Università statali)  Öğrencilere akademik çalışma ve araştırmaya yönelik eğitim veren kamu ve özerk kurumlardır. Bu üniversitelerde okuyan öğrenciler Birçok çalışma alanında profesyonelleşmektedirler.Eğitim dili İngilizce veya İtalyanca olan bölümleri mevcuttur.

Technical Universities (Politecnici)  İtalyan eğitim sisteminde Teknik Üniversite olarak adlandırılan bu üniversitelerde ağırlıklı olarak Mühendislik ve Mimarlık eğitimi verilmektedir. Devlet üniversitelerinin sahip olduğu aynı eğitim sistemine ve modeline sahiptir.Teknik üniversitelerde tatbiki eğitim olanakları üst düzeydedir.Network bağlantılarının güçlü olması öğrencilerin daha son sınıftayken veya mezun olduktan sonra çok daha kolay iş hayatına başlamalarına fayda sağlamaktadır. Lisans ve yüksek lisans bölümlerinde Eğitim dili İngilizce veya İtalyanca olan bölümleri mevcuttur.
 Universities for Foreigners (Università per Stranieri) İtalyan dili, kültürü ve edebiyatı alanlarında öğrencilere eğitim veren devlet kurumlarıdır.
 Higher Schools (Scuole Superiori) – Bu eğitim kurumlarının eğitim sistemleri lisansüstü üniversite eğitimi ve bilimsel araştırmalara yönelik özel bir mevzuatla hazırlanır.

Konservatuarlar ve Müzik Akademileri – Bu üniversiteler AFAM-sistemi (Sanat ve Müzik Yüksek Öğretim Sistemi)’nin bir parçasıdır. Diğer üniversitelerden farklı olarak bu üniversitelere kabulu yetenek sınavı ve mulakat seklinde yapılmaktadır. Günümüzde italya’nın her sehrinde Müzik akademileri ve Konservatuarlar bulunmakta olup devlet tarafından finansa edilmektedir.Başlıca konservatuarlar, Firenze,Milano,Bologna,Torino sehirleri olarak sıralayabiliriz. Bu devlet konservatuarlarında eğitim dili italyanca’dır.