Online özel ders sözleşmesi

 1. Özel ders paketlerinde dersler her seferde en az 1,5 saat olarak planlanır. Dersler zoom online platformdan online olarak yabancı hocalar tarafından yapılır.
 2. Özel ders paketlerinde, ders yapılacak günler ve saatler eğitime başlamadan en geç 1 hafta önce öğrenci tarafından belirlenir.
 3. Paket programlarında tüm derslerin toplam ücreti dersler başlamadan 1 hafta önce
  kurumumuza yapılmalıdır. Ödemeler kredi kartı ile prontonline.net sitemizin iyzico sanal pos sisteminden veya Banka hesabına yatırılması durumunda dekont saskinbakkal@prontoitaliaedu.com adresine iletilmelidir.
 4. Özel ders paket programlarında öğrencinin yapmadığı/katılmadığı/iptal ettiği derslerin iadesi yoktur. Öğrencinin
  mücbir yasal mazaretleri olması ve resmi olarak belgelendirmesi durumunda yapılan dersler 1
  saatlik birim fiyat ücreti olan 120 TL üzerinden hesaplanır.
  Geri iadelerde; Alınan ders ücreti 120 TL olarak hesaplandıktan sonra kalan paket ücretinden %20 Kesinti yapılarak geri kalan tutar geri iade edilir.
 5. Paket programlarında dersler aşağıda belirtilen süreler içinde bitirilmelidir.
  12 saatlik paketler 2 ay içinde
  24 saatlik paketler 2,5 ay içinde ve
  36 saatlik paketler 5 ay içinde tamamlanmalıdır.
 6. Alınan paketin bitiminde tekrar bir paket alınması durumunda tercih edilen paketin ücreti ödenir,
  daha önce alınan paket bir üst pakete tamamlanmaz.
 7. Ders gün ve saatleri konusundaki tüm ayarlamalar ve değişiklikler, kurs idaresi ile yapılmalıdır,
  aksi halde doğabilecek sorunlardan kurum sorumlu değildir. Zorunlu durumlarda öğretmen
  değişikliği yapılabilir.
 8. Katılımcı tarafından Gerekli durumlarda ders iptalleri en geç 12 saat öncesinden idareye bildirilmelidir. Daha geç
  yapılan iptallerde planlanmış fakat öğrencinin katılmadığı dersler yapılmış kabul edilir ve ders
  paketinden düşüm yapılır.

9.Üniversite Hazırlık özel ders paketleri üniversite kayıt danışmanlık hizmetlerini kapsamaz.

 1. Sözleşmeyi okudum ve anladım. Bu sözleşmeyi imzalayarak, şartları aynen kabul ettiğimi
  beyan ederim. Taraflar arasında anlaşmazlık vukuunda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.