PARMA ÜNİVERSİTESİ 5-6 SENELİK LİSANS BÖLÜMLERİ

PARMA ÜNİVERSİTESİ 5-6 SENELİK LİSANS BÖLÜMLERİ

  • VETERINARY MEDICINE( 6 yıl)
  • LAW ( 5 yıl)
  • PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND TECHNOLOGY( 5 yıl)
  • PHARMACY( 5 yıl)